Path

Success

Path Created with Sketch.

Warning

Path

Error

FREE SHIPPING Every Day With Purchases Of $60 Or More Of Eligible Items. Online Orders Only.
Cokesbury

Ang Mapagtatagumpayang Buhay

Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. - Santi
$12.79
($14.99)
Product Description

Pagtagumpayan ang iyong pinamalaking kaaway, ang iyong sarili.

Magtatagumpay ka ba? O, pinapahirapan ka ng mga munting kasalanang nagkukulong sa iyo? Mas masama'y, nagkukulang ka na sa iyong paglalakbay bilang Cristiano, ngunit itinatanggi at ayaw tugunan ito? Walang Cristiano ang maaaring magpabalewala sa tawag upang magtagumpay. Ang halagang babayaran sa lupa'y maliit lamang; ang walang-hanggang kagantihan ay higit sa anumang sukatan.

Si Dwight L. Moody ay isang dalubhasa sa pagtuklas sa mga nagpapahirap sa atin. Kinakasangkapan niya ang mga kwento at katatawanan upang ipaliwanag ang mga mahahalagang aral ng matagumpay na pamumuhay bilang Cristiano. Ang bawat aspeto ng tagumpay ay sinusuri mula sa praktikal at mauunawaang anggulo. Ang solusyon na inihahain ni Moody para sa ating mga suliranin ay hindi relihion, mga patakaran, o ibang panlabas na pagbabago. Sa halip, ginagabayan niya tayo sa puso ng usapan at nagbibigay ng mga biblikal, mga lunas mula sa Dios para sa buhay ng bawat Cristiano. Maging handa upang yakapin ang tunay na tagumpay sa ngayon, at kagalakan sa walang hanggan.

Kabilang sa mga paksang pangkalooban ay:

* Pagpipigil

* Kagutuman

* Paninibugho

* Kapalaluan

* Ang Laman

Kabilang sa mga paksang pagkataong labas ay:

* Ang Sanglibutan

* Gawain

* Pag-uusig

* Ang Ating Mga Anak

Tungkol sa May-akda

Si Dwight L. Moody, na nangapagpasiyang magkamal ng kayamanan, ay nagtungo sa Chicago at nagsimulang magbenta ng mga sapatos. Ngunit natagpuan siya ni Cristo at ang kanyang enerhiya'y itinuon sa paglalaan ng kanyang buong oras sa ministeryo. At kalugod-lugod na ministeryo ang kanyang pinamahalaan. Ngayon, ang pangalan ni Moody ay patuloy pa rin na nagbibigay-karangalan sa isang iglesia, isang misyon, isang kolehiyo, at higit pa. Iniibig ni Moody ang Dios at tao, at ang kapangyarihan ng pag-ibig na gaya nito'y nakaaapekto sa maraming mga henerasyon.

free shipping iconEligible For Free Shipping
Usually ships in 4-5 business days. Ships from a Cokesbury Connect Partner.
 • Additional Details
 • Kit components
  The following items and their quantities are included in the kit product: Ang Mapagtatagumpayang Buhay

  Quantity Included   Item Format SKU Individual Price
 • Additional Details
  Product Specs
  • SKU: 9798889362241
  • Manufacturer: Aneko Pr
  • ISBN 13: 9798889362241
  • Publication Date: 09/01/2023
  • Format: Paperback
  • Author: Dwight L. Moody
  • Author: E. Mazo

   
  Shipping & Returns
  This item is available for return. Cokesbury uses a variety of methods for ground shipping. At your request, we can also expedite order shipments for an additional charge. Cokesbury partners with UPS for these expedited deliveries.